Op deze manier kunt u verlof aanvragen voor uw kind: Verlofaanvragen dienen in principe zes weken voor het verlof worden ingediend bij de directie (met uitzondering van het bijwonen van een uitvaart) Indien deze termijn korter is, kan toekenning niet worden gegarandeerd. Indien er bijzonder vakantieverlof wordt aangevraagd, is het belangrijk dat dit wordt gedaan voordat de reisplannen worden geconcretiseerd. Economische redenen zijn nooit grond van toekenning voor extra verlof. Indien er bijzonder verlof wordt aangevraagd voor bijvoorbeeld een huwelijksfeest of ander jubileum, dient de aanvraag te worden voorzien van een kopie van de uitnodiging.

verlof formulier