Projectgroep Verrijking

Op De Tweemaster is ieder kind uniek en heeft elk kind recht op een eigen groei en ontwikkeling. Ieder kind groeit van een leerstofaanbod passend bij de ontwikkeling en het leervermogen en ieder kind heeft recht op een uitdagende leeromgeving. Vanuit deze visie krijgt het onderwijs aan de (hoog) begaafde leerlingen van de school een plek die past bij de zorgstructuur van de school. Dit betekent dat deze leerlingen onderwijs krijgen binnen de kaders van het handelingsgericht werken en uitgedaagd worden op hun eigen niveau.

Op De Tweemaster werken we met de aanpak van Briljant Onderwijs.

De aanpak van Briljant is onder andere geïnspireerd op het TASC-model, de taxonomie van Bloom, de SLO Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling, inzichten rond executieve functies, oplossingsgericht werken, 21e-eeuwse vaardigheden, effectieve didactiek en mindset.

Briljant Onderwijs stimuleert de leerlingen om doelgericht aan de slag te gaan met verschillende opdrachten.

Het is van belang dat er verbinding is tussen het aanbod in de plusklas en de reguliere klas, zodat de ontwikkeling van leerlingen optimaal gevolgd en begeleid kan worden. 

Leerlingen nemen hun opdrachten mee naar de eigen klas. De groepsleerkracht kan daardoor eenvoudig inzien aan welke leervragen en persoonlijk leerdoel iedere leerling werkt en wat de wekelijkse planning is.