Daltonschool De Tweemaster gaat naar Ackerswoude!

Daltonschool De Tweemaster en Triodus Kinderopvang vormen vanaf medio 2021 kindcentrum Ackerswoude aan de Monnikenweg in Pijnacker. Kindcentrum Ackerswoude biedt onderdak aan een kinderdagverblijf, peuteropvang en onderwijs en is een locatie voor buitenschoolse opvang.

In het Kindcentrum Ackerswoude zijn alle kinderen van 0 tot 13 jaar welkom.

Alle medewerkers vormen samen één team, gericht op de optimale ontwikkeling van ieder kind. Zij volgen die ontwikkeling vanaf het moment van binnenkomst tot het afronden van de basisschoolperiode. Omdat er nauw met elkaar wordt samengewerkt, kent men alle kinderen goed. De daltonvisie van Daltonschool De Tweemaster komt ook terug bij Triodus Kinderopvang. De teams van De Tweemaster en Triodus hebben met elkaar een gebouw ontworpen dat in dienst staat van deze visie. Het gebouw past mooi in de wijk en bij de geschiedenis van de glastuinbouw.

Wilt u nu al gebruik maken van de faciliteiten op de huidige locatie in Duivestein? Meld u dan nu aan via de website www.de-tweemaster.nl.

Het gaat snel met de bouw. Inmiddels is het hoogste punt bereikt!