De Meander zijn we samen! Wij vinden het op de Meander daarom belangrijk dat kinderen elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. Dit gebeurt onder andere tijdens de ‘de week’. Iedere week hebben 6 tot 8 groepen, steeds in wisselende samenstelling, weekopening, zangkring en weeksluiting. De oudere kinderen halen hierbij hun jongere maatje op en samen gaan ze naar het speellokaal.

Weekopening – maandagochtend van 8.30 tot 9.00 uur

Elke week vertelt een andere groep op geheel eigen wijze waar ze de afgelopen periode mee bezig zijn geweest. Verder zingen we alle kinderen toe die die week jarig zijn. Zij mogen hiervoor vooraan komen zitten op de rode loper.

Zangkring – woensdagochtend van 8.30 tot 9.00 uur

Tijdens de zangkring zingen de leerlingen onder leiding van een zangouder of een leerkracht liedjes van verschillende niveaus. Er worden regelmatig nieuwe liedjes aangeleerd.

Weeksluiting – vrijdagmiddag van 14.30 tot 15.00 uur

Tijdens de weeksluiting treden de kinderen met hun hele groep of met een klein groepje op. Het optreden kan een lied zijn, maar bijvoorbeeld ook een toneelstukje, een versje of een dansje. De kinderen leren op deze manier vanaf groep 1 al om voor een grote groep op te treden.

Ouders zijn van harte welkom om bij de weekopening, zangkring en weeksluiting aanwezig te zijn!

Bekijk hier het jaarrooster van ‘de week’.