Daltonschool De Tweemaster is sinds 2012 erkend als Daltonschool. Voor ons is dit dé manier om onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. We willen daarmee kinderen de kansen geven waar ze recht op hebben, namelijk zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Het Dalton principe is gebaseerd op de ideeën van Helen Parkhurst (1887-1973), die haar visie op het onderwijs in de plaats Dalton in de Verenigde Staten in de praktijk bracht.

Richtinggevende principes van het Daltononderwijs zijn verantwoordelijkheid en vrijheid, samenwerking, zelfstandigheid, reflectie en effectiviteit. Deze principes kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ze staan altijd met elkaar in verband. Bovendien corresponderen deze principes met drie wezenskenmerken van de mens: zijn vrijheid, zijn creativiteit en de mens als individu, maar wel binnen een bepaalde gemeenschap.