Informatie
Via onze website kunt u kennis maken met onze school.  
 
Schoolbezoek en inschrijving
Met een bezoek krijgt u een nog beter beeld van onze school. U kunt hier altijd een afspraak voor maken met de directeur door te mailen (directie@de-tweemaster.nl) of te bellen (015-3693041). Het bezoek bestaat uit een gesprek en een rondleiding.

Tijdens het gesprek krijgt u informatie over onze Daltonvisie, ons kwaliteits- en leerlingenzorg, het aanbod en de activiteiten. Bij de rondleiding wordt er met name in de verschillende groepen gekeken. Zo kunt u de sfeer proeven en ziet u hoe ons onderwijs in de praktijk eruit ziet.  Uiteraard kunt u ook al uw vragen stellen over het basisonderwijs in het algemeen en over onze Daltonschool in het bijzonder.

Na afloop van dit bezoek ontvangt u een aanmeldingsformulier. Uiteraard kunt u uw kind ook meteen inschrijven.
 
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u een bevestiging van inschrijving.

Ongeveer zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de toekomstige leerkracht van uw kind contact met u op om afspraken te maken voor de wendagen. Voordat uw kind 4 jaar wordt mag het maximaal vijf dagdelen bij ons komen wennen. De dag na de 4e verjaardag start uw kind officieel op school.

Download het aanmeldformulier (.PDF)