BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8 thuisblijven of naar kinderopvang/school?

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder) en het basisonderwijs. Met onderstaande beslisboom kun je beoordelen of een kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag. Er is één beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes en/of zusjes. Voor ieder kind moet de boom apart doorlopen worden.

Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e inzichten en regelgeving. Kijk voor de meest actuele versie op www.boink.info/coronavirus-kinderopvang.

Download de beslisboom (.PDF)

OVER Dalton school de tweemaster

Daltonschool De Tweemaster is sinds 2012 erkend als Daltonschool. Voor ons is dit dé manier om onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. We willen daarmee kinderen de kansen geven waar ze recht op hebben, namelijk zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

lees meer

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

visie op ons onderwijs

Wij denken bij deze uitspraak aan samenwerking en je evenwichtig voelen én aan zelfstandigheid, zodat de kinderen en volwassenen zich thuis voelen bij ons op school. Een openbare school is de samenleving in het klein. Iedereen is er welkom. Het is een afspiegeling van de echte samenleving. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren, aandacht te hebben voor ieders mening of overtuiging.

ONZE MISSIE