OVER Dalton school de tweemaster

Daltonschool De Tweemaster is sinds 2012 erkend als Daltonschool. Voor ons is dit dé manier om onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. We willen daarmee kinderen de kansen geven waar ze recht op hebben, namelijk zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

lees meer

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

visie op ons onderwijs

Wij denken bij deze uitspraak aan samenwerking en je evenwichtig voelen én aan zelfstandigheid, zodat de kinderen en volwassenen zich thuis voelen bij ons op school. Een openbare school is de samenleving in het klein. Iedereen is er welkom. Het is een afspiegeling van de echte samenleving. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren, aandacht te hebben voor ieders mening of overtuiging.

ONZE MISSIE